Đà Nẵng : 19-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 4 năm 2020 (28/9/2020 - 3/10/2020)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

 ( Từ ngày 28/9/2020  đến ngày 03/10/20 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(28/ 9)

- Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần

- Các tổ nộp kết quả Hội nghị về cô Khuyên

- GV gửi kế hoạch dạy học về cho CM trường

- Tổng hợp báo cáo HN cấp tổ (cô Khuyên)

- Làm lại bảng phân công nhiệm vụ (tổ VP)

BA

(29/ 9)

- Nhập TKB vào phần mền VNEDU.

- Lập sổ tài sản năm học  2018 – 2019

- Nhập TKB vào phần mền VNEDU.

 

 

(30/9)

- Nhập TKB vào phần mền VNEDU.

 

 

 

NĂM

(01/10)

-  Tổ chức trung thu cho HS theo tổ

- Kiểm tra thực phẩm theo kế hoạch

- Lập sổ tài sản năm học 2019 – 2020 

- 15g30 Họp Liên tịch mở rộng tại CS1 (BGH, CB, CĐ, ĐTN, các tổ trưởng)

 

SÁU

(02/10)

- Làm danh sách HS gửi các bộ phận (Bán trú, TPT, bảo vệ )

- 15g30 họp PHHS các lớp

- Sinh hoạt cuối tuần HS; Vệ sinh đồ dùng bán trú theo qui định

 

BẢY

(03/10)

 - 8g00 Họp toàn trường tại cơ sở 1 (toàn thể CBGVNV)

 

 

            

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 


 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn