Đà Nẵng : 25-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 7 năm 2020 (19/10/2020 - 24/10/2020)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 7

 ( Từ ngày 19/10/2020  đến ngày 24/10/2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(19/10)

- Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; tuyên truyền Ngày PNVN 20/10

- Thao giảng cô Phạm Hà (tiết 2)

- Các tổ nộp kết quả Hội nghị về cô Chi

- Tổng hợp báo cáo HN cấp tổ (cô Chi)

- Thao giảng thầy Dũng môn Tin (tiết 5)

BA

(20/10)

- Theo dõi thao giảng cấp tổ

- Thao giảng cô Thanh môn Toán (tiết 3)

- Theo dõi thao giảng cấp tổ

- Lên KH  Hội nghị CCVC + In bạt HN

 

(21/10)

- Tập huấn tại KS Bamboq Green Revesicle (cô Nga+N. Hà)

- Thao giảng cô Bích Hà (tiết1); cô Khánh  Hoa (tiết 2)

 

- Lập sổ tài sản năm học 20-21  cơ sở I

- Kiểm tra nề nếp các lớp (TPT)

- In Giấy khen+ QĐ khen (cô Chi+Thương)

NĂM

(22/10)

- Lập sổ tài sản năm học 20-21  cơ sở I

- Theo dõi thao giảng cấp tổ

-15g00 Họp Liên tịch mở rộng tại CS2

 (BGH,CB,CĐ, ĐTN,các tổ)

- In kế hoạch dạy học cho các lớp tổ KTTT1

 

SÁU

(23/10)

- Chuẩn bị Hội trường Hội nghị  (Tổ VP)

- In kế hoạch dạy học cho các lớp tổ KTTG

 

- Sinh hoạt cuối tuần, vệ sinh đồ dùng bán trú

- Kiểm tra chuẩn bị Hội nghị (BGH)

BẢY

(24/10)

-7g45 Hội nghị CCVC-NLĐ tại cơ sở 1 (toàn thể CBGVNV.  Nam cavat, nữ áo dài đồng phục)

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn